Admin Můj tým - password

Zadej heslo


Fulltext: Password:    

Registrace


Nápověda

Přístup do administrace. Zadejte heslo. Administrace slouží k zadávání, editaci a mazání údajů a informací. Doporučujeme, aby administrační heslo používal (znal) pouze administrátor, to jest osoba(y), která bude hodnotit zápasy, ale i výkony hráčů a podobně - trenér, kapitán, kronikář... Aby si zkrátka například hráč nemohl sám upravovat své hodnocení k obrazu svému. Ale to už záleží na každém, jak se k dané záležitosti postaví. Heslo si můžete změnit v administraci.