Tchatcho.eu

Všeobecné obchodní podmínky

Služba Mujtym.psmf.cz slouží k vytvoření webových stránek a poskytování administračního rozhraní, prioritně pro týmy Hanspaulské, veteránské a supeveteránské ligy zřizované PSMF.

1. Provozovatel

Provozovatelem služby je Pražský svaz malého fotbalu a Milan Makovec (IČO 660 73 910).

2. Provozní podmínky

 • Provozovatel si vyhrazuje právo upravovat všeobecné podmínky.
 • Provozovatel není zodpovědný za obsah www stránek, vložený uživateli (týmy).
 • Uživatel (tým) se zavazuje, že nebude publikovat obsah stránek nevhodný pro osoby mladší 18 let (erotický obsah stránek apod.).
 • Poskytování služeb a jejich rozsah se řídí platnými cenami, které jsou zveřejněny na www stránkách provozovatele (http://mujtym.psmf.cz).
 • Provozovatel se bude snažit o maximální funkčnost a dostupnost poskytované služby.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo umisťovat na www stránky uživatelů reklamní sdělení a bannery a rozesílat reklamní e-maily na e-mailové adresy hráčů, zanesené týmovými administrátory do administrace (systému).
 • Provozovatel nezaručuje, že služba Mujtym.psmf.cz splní specifické požadavky Uživatele, v případě zájmu o doprogramování funkcionality bude objednávka řešena individuálně nad rámec standardního ceníku a to dohodou obou smluvních stran.
 • Provozovatel nezodpovídá za škodu způsobenou ztrátou nebo poškozením uložených dat, či za dočasné přerušení služby.
 • Uživatel se zavazuje, že nebude úmyslně zneužívat systém nebo jinak přetěžovat server.
 • Provozovatel informuje uživatele prostřednictvím emailu o potvrzení objednávky, o přijetí platby a nasazení stránek a o expiraci objednávky.
 • Uživatel služby Mujtym.psmf.cz si pronajímá instanci redakčního systému Mujtym.psmf.cz, spolu s vyhrazeným prostorem na serveru o velikosti 10 MB za podmínek uveřejněných na http://mujtym.psmf.cz. Uživatel není vlastníkem licence redakčního systému Mujtym.psmf.cz. V případě zájmu může Uživatel za příplatek zakoupit další datový prostor na serveru. Cena je zveřejněna na http://mujtym.psmf.cz.
 • Pokud uživatel písemně (nebo e-mailem na adresu administrátora systému) oznámí provozovateli, že si nepřeje existenci svých týmových stránek, je provozovatel povinen tyto www stránky zrušit.

3. Platební podmínky

 • Platby za poskytování služeb jsou účtovány formou předplatného. Nasazení (prodloužení) služby je podmíněno zaplacením předplatného.

4. Postihy za neuhrazení faktury

 • 15 dní po datu splatnosti faktury může provozovatel deaktivovat služby.

5. Ukončení služby

Provozovatel si vyhrazuje právo bez uvedení důvodu ukončit poskytování služby za těchto podmínek:
 • Stránky porušují zákony státu, v kterém se služba provozuje, nebo jsou v rozporu s dobrými mravy,
 • na stránkách je nabízený nelegálně získaný software, nebo podobné produkty, za účelem prodeje nebo poskytování třetím osobám,
 • obsah stránek poškozuje dobré jméno provozovatele,
 • stránky extrémně přetěžují databázové systémy,
 • uživatel porušuje všeobecné podmínky.
Ve všech výše uváděných případech není Provozovatel služby povinný vrátit předplatné služby Mujtym.psmf.cz. Služby poskytované zdarma může provozovatel zrušit bez udání důvodu.

6. Autor systému Mujtym.psmf.cz

Autor redakčního systému Mujtym.psmf.cz je Milan Makovec, vlastnící autorská práva, všechna práva duševního vlastnictví a zdrojové kódy.

V Praze, 1. 1. 2010

patička
48. týden

pátek 3. 12. 2021


Předpověď počasí

Foxmart software
patička